Gwarant a chwynion

Gwarant

Ein nod yw gwneud i bopeth redeg mor llyfn â phosibl i chi, fel cwsmer. Felly boddhad cwsmeriaid yw'r hyn yr ydym am ei sylweddoli i chi bob dydd.
Fodd bynnag, mae'n bosibl bod gwall dynol wedi digwydd neu fod rhywbeth wedi mynd o'i le yn y post. Felly mae gennych y warant i riportio hyn i ni cyn pen deufis ar ôl sefydlu'r sefyllfa. Os yw'r nam yn dod o fewn y warant, byddwn yn trefnu ei atgyweirio neu ei newid yn rhad ac am ddim.

Cwynion

Os digwydd na aeth rhywbeth yn ôl y bwriad, gofynnwn ichi roi gwybod inni yn gyntaf.
Rydym yn hapus i chwilio am ateb i'r sefyllfa er mwyn parhau i warantu'r warant foddhad uchaf posibl.
Gallwch roi gwybod i ni trwy e-bostio  neu ffoniwch +316 81285467 i roi gwybod i ni am eich sefyllfa.
Os na fydd hyn yn arwain at ddatrysiad, mae'n bosibl cofrestru'ch anghydfod ar gyfer cyfryngu trwy Stichting WebwinkelKeur trwy www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil
O 15 Chwefror 2016, bydd hefyd yn bosibl i ddefnyddwyr yn yr UE gofrestru cwynion trwy blatfform ODR y Comisiwn Ewropeaidd. Gellir gweld y platfform ODR hwn yn http://ec.europa.eu/odr. Os nad ymdrinnir â'ch cwyn yn rhywle arall eto, mae croeso i chi ffeilio'ch cwyn trwy blatfform yr Undeb Ewropeaidd. "