Δωρεάν αποστολή από 75 ευρώ εντός NL
Έμπιστος και έμπειρος
Συλλέξτε ωραία πρόσθετα με τις αγορές σας


Δεν υπάρχουν ακόμη προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Πίνακας περιεχομένων:

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία

Άρθρο 3 - Εφαρμογή

Άρθρο 4 - Η προσφορά

Άρθρο 5 - Η συμφωνία

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Άρθρο 7 - Κόστος σε περίπτωση ανάληψης

Άρθρο 8 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Άρθρο 9 - Η τιμή

Άρθρο 10 - Συμμόρφωση και εγγύηση

Άρθρο 11 - Παράδοση και εκτέλεση

Άρθρο 12 - Διάρκειες: διάρκεια, ακύρωση και επέκταση

Άρθρο 13 - Πληρωμή

Άρθρο 14 - Διαδικασία παραπόνων

Άρθρο 15 - Διαφορές

Άρθρο 16 - Συμπληρωματικές ή διαφορετικές διατάξεις

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν:

 

 1. Χρόνος προβληματισμού: η προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης ·
 2. Καταναλωτές: φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης και συνάπτει εξ αποστάσεως σύμβαση με τον επιχειρηματία ·
 3. Dag: ημερολογιακή ημέρα.
 4. Διάρκεια συναλλαγής: συμφωνία εξ αποστάσεως όσον αφορά μια σειρά προϊόντων ή / και υπηρεσιών, η υποχρέωση παράδοσης ή / και αγοράς των οποίων κατανέμεται με την πάροδο του χρόνου ·
 5. Βιώσιμος φορέας δεδομένων: κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική διαβούλευση και την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
 6. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να ακυρώσει τη συμφωνία εξ αποστάσεως εντός της περιόδου αναστολής ·
 7. Μορφή μοντέλου: το έντυπο παραλαβής που διαθέτει ο επιχειρηματίας που μπορεί να συμπληρώσει ο καταναλωτής όταν επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης.
 8. Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα και / ή υπηρεσίες σε καταναλωτές εξ αποστάσεως ·
 9. Συμβόλαιο από απόσταση: συμφωνία με την οποία, στο πλαίσιο ενός συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως προϊόντων ή / και υπηρεσιών που διοργανώνεται από τον επιχειρηματία, μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας χρησιμοποιείται αποκλειστικά μία ή περισσότερες τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως ·
 10. Τεχνολογία για απομακρυσμένη επικοινωνία: σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο έμπορος να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα.
 11. Όροι και Προϋποθέσεις: οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του επιχειρηματία.

 

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία

Ντέιβιντ κέρμα (Στο όνομα του RD van Vugt-David van Vugt)

Επισκεπτική διεύθυνση: Transvaalstraat 5-3312 EX Dordrecht

Τηλέφωνο: +31681285467

E-mail:

Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 73765759

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: NL002312698B51

 

Εάν η δραστηριότητα του επιχειρηματία υπόκειται σε σχετικό σύστημα αδειοδότησης:

δεδομένα για την εποπτική αρχή:

 

Εάν ο επιχειρηματίας έχει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα:

 • τον επαγγελματικό σύλλογο ή τον οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένος ·
 • τον επαγγελματικό τίτλο, τον τόπο στην ΕΕ ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο στον οποίο απονέμεται ·
 • παραπομπή στους επαγγελματικούς κανόνες που ισχύουν στις Κάτω Χώρες και οδηγίες σχετικά με το πού και πώς είναι προσβάσιμοι αυτοί οι επαγγελματικοί κανόνες.

 

Άρθρο 3 - Εφαρμογή

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά από τον επιχειρηματία και σε κάθε συμφωνία από απόσταση και παραγγελίες μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή.
 2. Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι λογικά δυνατό, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας εξ αποστάσεως, θα δηλώνεται ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να θεωρηθούν στον επιχειρηματία και θα αποσταλούν δωρεάν, το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων μπορεί να τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή με ηλεκτρονικό τρόπο κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής μπορεί να αποθηκευτεί με έναν απλό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι λογικά εφικτό, θα αναφέρεται πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, εφόσον οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να διαβαστούν ηλεκτρονικά και θα αποσταλούν δωρεάν ηλεκτρονικά ή άλλως κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.
 4. Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικοί όροι προϊόντος ή υπηρεσίας πέραν αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος εφαρμόζονται κατ 'αναλογία και σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να επικαλείται τη διάταξη που είναι πιο ευνοϊκή γι' αυτόν είναι.
 5. Εάν μια ή περισσότερες διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι ανά πάσα στιγμή εν όλω ή εν μέρει άκυρες ή ακυρωμένες, η υπόλοιπη συμφωνία και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και η εν λόγω διάταξη θα αντικατασταθεί χωρίς καθυστέρηση από διάταξη όσο το δυνατόν περισσότερο από το πρωτότυπο.
 6. Οι καταστάσεις που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πρέπει να αξιολογούνται «με πνεύμα» αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 7. Οι αβεβαιότητες σχετικά με την ερμηνεία ή το περιεχόμενο μιας ή περισσοτέρων διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων πρέπει να εξηγούνται "στο πνεύμα" αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

 

Άρθρο 4 - Η προσφορά

 1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 2. Η προσφορά δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιχειρηματίας δικαιούται να αλλάξει και να προσαρμόσει την προσφορά.
 3. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση της προσφοράς από τον καταναλωτή. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.
 4. Όλες οι εικόνες, οι προδιαγραφές, τα δεδομένα στην προσφορά είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποζημίωση ή τερματισμό της συμφωνίας.
 5. Οι εικόνες για τα προϊόντα είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προϊόντων που προσφέρονται. Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα χρώματα που εμφανίζονται αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά χρώματα των προϊόντων.
 6. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή τι δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό αφορά το
  ειδική:
  • την τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων.
  • τα πιθανά έξοδα αποστολής ·
  • ο τρόπος με τον οποίο θα συναφθεί η συμφωνία και ποιες ενέργειες απαιτούνται για το σκοπό αυτό ·
  • ανεξάρτητα από το αν ισχύουν ή όχι το δικαίωμα υπαναχώρησης ·
  • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εφαρμογής της συμφωνίας ·
 • η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ή η περίοδος εντός της οποίας ο επιχειρηματίας εγγυάται την τιμή ·
 • το ύψος του επιτοκίου για την επικοινωνία εξ αποστάσεως εάν το κόστος χρήσης της τεχνικής για την επικοινωνία εξ αποστάσεως υπολογίζεται σε βάση διαφορετική από τον κανονικό βασικό συντελεστή για τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας ·
 • εάν η συμφωνία αρχειοθετείται μετά τη σύναψή της και, εάν ναι, πώς μπορεί να συμβουλευθεί ο καταναλωτής ·
 • ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής, προτού συνάψει τη συμφωνία, μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες που παρέσχε στο πλαίσιο της συμφωνίας και, εάν το επιθυμεί, να την αποκαταστήσει ·
 • οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες στις οποίες, πέραν των ολλανδικών, η συμφωνία μπορεί να συναφθεί ·
 • τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο έμπορος και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να διαβουλεύεται ηλεκτρονικά με αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας · και
 • την ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας εξ αποστάσεως σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής.
 • Προαιρετικά: διαθέσιμα μεγέθη, χρώματα, τύπος υλικών.

 

Άρθρο 5 - Η συμφωνία

 1. Η συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις της παραγράφου 4 που συνάπτονται κατά την αποδοχή της προσφοράς από τον καταναλωτή και τη συμμόρφωση με τους αντίστοιχους όρους.
 2. Εάν ο καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον ο επιχειρηματίας δεν έχει επιβεβαιώσει τη λήψη αυτής της αποδοχής, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία.
 3. Εάν η συμφωνία συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον διαδικτύου. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 4. Ο επιχειρηματίας μπορεί - στο πλαίσιο του νόμου - να ενημερώσει εάν ο καταναλωτής μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικά για την ορθή σύναψη της εξ αποστάσεως συμφωνίας. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί την παραγγελία ή την αίτηση ή να επισυνάψει ειδικούς όρους για την εφαρμογή.
 5. Ο επιχειρηματίας θα στείλει τις ακόλουθες πληροφορίες με το προϊόν ή την υπηρεσία γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή με προσιτό τρόπο σε σταθερό μέσο:
 6. τη διεύθυνση επίσκεψης της εγκατάστασης του επιχειρηματία, όπου ο καταναλωτής μπορεί να πάει με καταγγελίες ·
 7. οι όροι υπό τους οποίους και ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή μια σαφής δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
 8. τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις υπάρχουσες υπηρεσίες μετά την αγορά.
 9. τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν ο έμπορος έχει ήδη παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον καταναλωτή πριν από την εκτέλεση της συμφωνίας.
 10. τις απαιτήσεις για την ακύρωση της συμφωνίας, εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αορίστου χρόνου.
 11. Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.
 12. Κάθε συμφωνία συνάπτεται υπό συνθήκες αναστολής επαρκούς διαθεσιμότητας των σχετικών προϊόντων.

 

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Κατά την παράδοση προϊόντων:

 1. Κατά την αγορά προϊόντων, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη συμφωνία χωρίς να δώσει κανένα λόγο κατά τη διάρκεια των 14 ημερών. Αυτή η περίοδος αναστολής ξεκινά την ημέρα που ακολουθεί την παραλαβή του προϊόντος από τον καταναλωτή ή έναν εκπρόσωπο που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τον καταναλωτή και έχει ανακοινωθεί στον επιχειρηματία.
 2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσυρσης, ο καταναλωτής θα χειρίζεται με προσοχή το προϊόν και τη συσκευασία. Θα αποσυσκευάζει ή θα χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να αξιολογήσει εάν επιθυμεί να διατηρήσει το προϊόν. Εάν ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, θα επιστρέψει το προϊόν με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ και - εφόσον είναι εφικτό - στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία στον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχει ο επιχειρηματίας.
 3. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, είναι υποχρεωμένος να το γνωστοποιήσει στον επιχειρηματία εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ο καταναλωτής πρέπει να το γνωστοποιήσει χρησιμοποιώντας τη φόρμα μοντέλου. Αφού ο καταναλωτής δηλώσει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερών. Ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι τα παραδιδόμενα αγαθά επιστράφηκαν εγκαίρως, για παράδειγμα με την απόδειξη της αποστολής.
 4. Εάν μετά τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, ο πελάτης δεν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή, το προϊόν δεν έχει επιστραφεί στον επιχειρηματία, η αγορά είναι γεγονός.

Κατά την παροχή υπηρεσιών:

 1. Κατά την παροχή υπηρεσιών, ο καταναλωτής έχει την επιλογή να διαλύσει τη σύμβαση χωρίς να δώσει κανένα λόγο για τουλάχιστον 14 ημέρες, ξεκινώντας από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
 2. Για να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, ο καταναλωτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχει ο επιχειρηματίας με την προσφορά ή / και το αργότερο κατά την παράδοση.

 

Άρθρο 7 - Κόστος σε περίπτωση υπαναχώρησης

 1. Εάν ο καταναλωτής κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης, το κόστος της αποστολής επιστροφής θα επιβαρύνει το πολύ.
 2. Εάν ο καταναλωτής έχει καταβάλει ένα ποσό, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό αυτό το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από το 14 ημέρες μετά την απόσυρση. Αυτό εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ήδη παραληφθεί από τον έμπορο διαδικτύου ή ότι μπορεί να υποβληθεί οριστική απόδειξη πλήρους επιστροφής. Η επιστροφή γίνεται μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής δώσει ρητή άδεια για διαφορετικό τρόπο πληρωμής.
 3. Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος λόγω εσφαλμένου χειρισμού από τον ίδιο τον καταναλωτή, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απόσβεση του προϊόντος.
 4. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για μείωση της αξίας του προϊόντος εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει όλες τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά πρέπει να γίνει πριν από τη σύναψη της συμφωνίας αγοράς.

 

 

Άρθρο 8 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

 1. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή για προϊόντα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης ισχύει μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει δηλώσει σαφώς στην προσφορά ή τουλάχιστον εγκαίρως για τη σύναψη της συμφωνίας.
 2. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για τα προϊόντα:
 3. που έχουν καθοριστεί από τον επιχειρηματία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ·
 4. που είναι σαφώς προσωπικής φύσης.
 5. που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους.
 6. που μπορούν να χαλάσουν ή να γίνουν γρήγορα?
 7. η τιμή του οποίου εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει επιρροή ·
 8. για μεμονωμένες εφημερίδες και περιοδικά.
 9. για εγγραφές ήχου και εικόνας και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.
 10. για προϊόντα υγιεινής των οποίων ο καταναλωτής έχει σπάσει τη σφραγίδα.
 11. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι δυνατός μόνο για υπηρεσίες:
 12. σχετικά με τη διαμονή, τη μεταφορά, τις επιχειρήσεις εστιατορίων ή τις δραστηριότητες αναψυχής που πρέπει να εκτελούνται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου ·
 13. του οποίου η παράδοση ξεκίνησε με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της περιόδου προβληματισμού ·
 14. σχετικά με στοιχήματα και λαχειοφόρους αγορές.

 

 

Άρθρο 9 - Η τιμή

 1. Κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν αυξάνονται, εκτός από τις μεταβολές των τιμών λόγω μεταβολών των συντελεστών ΦΠΑ.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες με μεταβλητές τιμές που υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή. Αυτή η σχέση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι δηλωμένες τιμές είναι τιμές-στόχοι αναφέρονται στην προσφορά.
 3. Οι αυξήσεις των τιμών εντός των 3 μηνών μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
 4. Οι αυξήσεις των τιμών από το 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εφόσον ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και:
 5. είναι το αποτέλεσμα της νομοθεσίας ή κανονισμών? ή
 6. ο καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη συμφωνία με ισχύ από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αύξηση των τιμών.
 7. Οι τιμές που αναφέρονται στο φάσμα προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 8. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε σφάλματα εκτύπωσης και πληκτρολόγησης. Δεν είναι αποδεκτή η ευθύνη για τις συνέπειες των σφαλμάτων εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας. Ο επιχειρηματίας δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το προϊόν σε λάθος τιμή για τυπογραφικά λάθη.
 9. Οι τιμές με βάση τα πολύτιμα μέταλλα αλλάζουν συνεχώς. Η τρέχουσα τιμή είναι σταθερή εάν έχετε πληρώσει το ποσό.

 

Άρθρο 10 - Συμμόρφωση και εγγύηση

 1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας ή / και χρηστικότητας και τις νομικές διατάξεις ή / και τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. ή κυβερνητικούς κανονισμούς. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη χρήση εκτός από την κανονική.
 2. Μια εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που μπορεί να προβάλει ο καταναλωτής κατά του επιχειρηματία βάσει της συμφωνίας.
 3. Οποιεσδήποτε ελαττώματα ή προϊόντα που έχουν παραδοθεί εσφαλμένα πρέπει να αναφέρονται γραπτώς στον επιχειρηματία εντός 4 εβδομάδων μετά την παράδοση. Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να είναι στην αρχική συσκευασία και σε νέα κατάσταση.
 4. Η περίοδος εγγύησης του επιχειρηματία αντιστοιχεί στην περίοδο εγγύησης εργοστασίου. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας δεν είναι ποτέ υπεύθυνος για την τελική καταλληλότητα των προϊόντων για κάθε μεμονωμένη εφαρμογή από τον καταναλωτή ούτε για οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με τη χρήση ή την εφαρμογή των προϊόντων.
 5. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν:
 • Ο καταναλωτής έχει επιδιορθώσει ή / και τροποποιήσει τα ίδια τα παραδοθέντα προϊόντα ή τα έχει επιδιορθώσει ή / και τροποποιήσει από τρίτους.
 • Τα παραδοθέντα προϊόντα εκτίθενται σε μη φυσιολογικές συνθήκες ή αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο απρόσεκτα ή αντίθετα με τις οδηγίες του επιχειρηματία ή / και έχουν υποστεί επεξεργασία στη συσκευασία.
 • Η ατέλεια είναι εν όλω ή εν μέρει αποτέλεσμα κανονισμών που η κυβέρνηση έχει ή θα θέσει σε σχέση με τη φύση ή την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών.

 

Άρθρο 11 - Παράδοση και εκτέλεση

 1. Ο επιχειρηματίας θα λάβει τη μέγιστη δυνατή μέριμνα κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής υπηρεσιών.
 2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που γνωστοποίησε ο καταναλωτής στην εταιρεία.
 3. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 αυτού του άρθρου, η εταιρεία θα εκτελεί αποδεκτές εντολές με τη δέουσα ταχύτητα, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει σε μεγαλύτερη παράδοση. Εάν η παράδοση καθυστερήσει ή εάν μια εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί ή εκτελεστεί μόνο εν μέρει, ο καταναλωτής θα ειδοποιηθεί για αυτό το αργότερο 30 ημέρες μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία χωρίς έξοδα. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται αποζημίωση.
 4. Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντλήσει δικαιώματα από συγκεκριμένες περιόδους. Η υπέρβαση ενός όρου δεν παρέχει στον καταναλωτή δικαίωμα αποζημίωσης.
 5. Σε περίπτωση διάλυσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών μετά τη διάλυση.
 6. Εάν η παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος φαίνεται να είναι αδύνατη, ο επιχειρηματίας θα προσπαθήσει να διαθέσει ένα στοιχείο αντικατάστασης. Το αργότερο κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα δηλώνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο ότι θα παραδοθεί ένα αντικείμενο αντικατάστασης. Με τα αντικείμενα αντικατάστασης δεν μπορεί να αποκλειστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το κόστος μιας ενδεχόμενης αποστολής επιστροφής είναι εις βάρος του επιχειρηματία.
 7. Ο κίνδυνος βλάβης ή / και απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή έναν εκ των αντιπροσώπων που έχουν οριστεί εκ των προτέρων και έχουν γνωστοποιηθεί στον επιχειρηματία, εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία διαφορετικά.

 

Άρθρο 12 - Διάρκειες: διάρκεια, ακύρωση και επέκταση

Ακύρωση

 1. Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει μια συμφωνία που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή των υπηρεσιών, τηρουμένων των συμφωνηθέντων κανόνων τερματισμού και μιας περιόδου ακύρωσης ενός μηνός κατ 'ανώτατο όριο.
 2. Ο καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει μια σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, τηρουμένων των συμφωνηθέντων κανόνων τερματισμού και μιας περιόδου ακύρωσης τουλάχιστον ένα μήνα το πολύ.
 3. Ο καταναλωτής μπορεί να συμφωνήσει με τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
 • να ακυρώνεται ανά πάσα στιγμή και να μην περιορίζεται σε τερματισμό σε συγκεκριμένη ώρα ή σε δεδομένη περίοδο.
 • τουλάχιστον να ακυρώνονται με τον ίδιο τρόπο που έχουν αναληφθεί από αυτόν.
 • να ακυρώνεται πάντα με την ίδια προθεσμία προειδοποίησης που έχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας.

Επέκταση

 1. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών ενδέχεται να μην ανανεώνεται ή να ανανεώνεται σιωπηρά για μια καθορισμένη περίοδο.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, μια σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση ημερήσιων ειδήσεων και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για καθορισμένη περίοδο το πολύ τριών μηνών, εάν ο καταναλωτής αντιταχθεί σε αυτήν την παρατεταμένη συμφωνία. μπορεί να ακυρώσει το τέλος της επέκτασης με περίοδο ειδοποίησης όχι περισσότερο από ένα μήνα.
 3. Μια συμφωνία που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρώς μόνο για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει ανά πάσα στιγμή με προθεσμία προειδοποίησης το πολύ ένα μήνα και περίοδο ειδοποίησης το πολύ τρεις μήνες εάν η συμφωνία επεκταθεί στην τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών.
 4. Μια συμφωνία με την περιορισμένη διάρκεια της τακτικής παροχής εφημερίδες, περιοδικά και περιοδικά (δοκιμή ή εισαγωγικό συνδρομή) δεν συνεχίζεται σιωπηρά και αυτόματα τελειώνει στο τέλος της δίκης ή εισαγωγικό.

Ακριβά

 1. Εάν μια συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με περίοδο ακύρωσης το πολύ ένα μήνα, εκτός εάν η λογική και η δικαιοσύνη αποκλείουν την ακύρωση πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας.

 

Άρθρο 13 - Πληρωμή

 1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα ποσά που οφείλει ο καταναλωτής πρέπει να καταβληθούν εντός 7 εργάσιμων ημερών από την έναρξη της περιόδου προβληματισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Σε περίπτωση συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας, η περίοδος αυτή αρχίζει μετά την παραλαβή από τον καταναλωτή της επιβεβαίωσης της συμφωνίας.
 2. Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως ανακρίβειες στα δεδομένα πληρωμών που παρέχονται ή προσδιορίζονται στον επιχειρηματία.
 3. Σε περίπτωση μη πληρωμής εκ μέρους του καταναλωτή, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη νομικών περιορισμών, να επιβαρύνει τον καταναλωτή με εύλογες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκ των προτέρων.

 

Άρθρο 14 - Διαδικασία παραπόνων

 1. Ο David-coin έχει μια καλά δημοσιευμένη διαδικασία καταγγελιών και χειρίζεται καταγγελίες σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία καταγγελιών.
 2. Τα παράπονα για την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβληθούν πλήρως και με σαφήνεια στον David Coin εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφού ο καταναλωτής ανακαλύψει τα ελαττώματα.
 3. Τα παράπονα που υποβλήθηκαν στο David-coin θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν ένα παράπονο απαιτεί έναν προβλεπόμενο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο David-coint θα απαντήσει εντός 14 ημερών με επιβεβαίωση παραλαβής και ένδειξη για το πότε ο καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
 4. Ο καταναλωτής πρέπει σε κάθε περίπτωση να δώσει στον David-coin 4 εβδομάδες για να επιλύσει το παράπονο σε αμοιβαία διαβούλευση. Μετά από αυτήν την περίοδο, προκύπτει διαφορά που υπόκειται στην επίλυση της διαφοράς.
 5. Σε περίπτωση παραπόνων, ο καταναλωτής πρέπει πρώτα να στραφεί στο νόμισμα του David. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη λύση που σας προσφέρουμε ή εάν δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, εσείς ως καταναλωτής μπορείτε να απευθυνθείτε στο Stichting WebwinkelKeur (webshopkeur.nl), θα μεσολαβήσει δωρεάν. Μπορείτε να ελέγξετε εκ των προτέρων εάν ο David coin διαθέτει τρέχουσα συνδρομή μέσω https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Εάν δεν έχει επιτευχθεί ακόμη λύση, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να χειριστεί την καταγγελία του από την ανεξάρτητη επιτροπή διαφορών που έχει ορίσει η Stichting WebwinkelKeur, η απόφαση είναι δεσμευτική και τόσο ο επιχειρηματίας όσο και ο καταναλωτής συμφωνούν με αυτή τη δεσμευτική απόφαση. Η υποβολή διαφοράς σε αυτήν την επιτροπή διαφορών συνεπάγεται δαπάνες που πρέπει να καταβληθούν από τον καταναλωτή στην αρμόδια επιτροπή. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή καταγγελιών μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ΗΕΔ (http://ec.europa.eu/odr).

 

Άρθρο 15 - Διαφορές

 1. Οι συμφωνίες μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στις οποίες ισχύουν αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο. Ακόμη και αν ο καταναλωτής ζει στο εξωτερικό.
 2. Η Σύμβαση Πωλήσεων της Βιέννης δεν ισχύει.

 

Άρθρο 16 - Συμπληρωματικές ή διαφορετικές διατάξεις

Πρόσθετες ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν μπορεί μειονέκτημα του καταναλωτή και θα πρέπει να καταγράφεται γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποθηκευτούν από τον καταναλωτή με τρόπο προσιτό σε σταθερό μέσο.

Blogs για νομίσματα

Η Βεατρίκη και το νόμισμα της

Beatrix Η Wilhelmina Armgard γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1938 στο Baarn ως το πρώτο παιδί της πριγκίπισσας. Juliana και ο πρίγκιπας Bernard. Πέρασε ένα μέρος της παιδικής της ηλικίας εξαιτίας του 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος πόρτα μέσα Canada. Η Beatrix σπούδασε στο Baarns Lyceum και αργότερα σπούδασε νομικά, κοινωνιολογία και ιστορία στο Leiden. Στις 7 Φεβρουαρίου 1956, τοποθετήθηκε ως διάδοχος του στέμματος ως μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου συμβουλευτικού οργάνου της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα ...

Η Τζουλιάνα και το νόμισμα της


Juliana
Η Louise Emma Marie Wilhelmina γεννήθηκε στη Χάγη στις 30 Απριλίου 1909 και ήταν το μοναδικό παιδί του Βασίλισσα Βιλελμίνα και τον πρίγκιπα Ερρίκο του Μεκλεμβούργου-Σβερίν. Μετά από πολλές αποβολές της Βιλελμίνας, αυξήθηκαν οι φόβοι ότι ένας διάδοχος του θρόνου δεν θα πραγματοποιηθεί. Με τη γέννηση αυτής της μικρής πριγκίπισσας, ένας αναστεναγμός ανακούφισης πέρασε στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα ...

Η Wilhelmina και το νόμισμα της


Wilhelmina Η Helena Paulina Maria γεννήθηκε στη Χάγη στις 31 Αυγούστου 1880. Ήταν το μοναχοπαίδι του Γουλιέλμος Γ' και τη δεύτερη σύζυγό του Emma από το Waldeck-Pyrmont. Επειδή όλα τα παιδιά από τον πρώτο γάμο του Willem III πέθαναν πριν από το θάνατό του, η Wilhelmina έγινε βασίλισσα της Ολλανδίας στις 23 Νοεμβρίου 1890 όταν πέθανε ο πατέρας της, υπό την κηδεμονία της μητέρας της, βασίλισσας Emma.

Διαβάστε περισσότερα ...

Επικοινωνία

Πληρώστε με ασφάλεια με

ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο και μείνετε ενημερωμένοι για νέες συλλογές και προσφορές.Συνεχίζοντας, συμφωνείτε με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.