Doprava zdarma od 75 eur v rámci NL*
Důvěryhodný a zkušený
Sbírejte při svých nákupech pěkné doplňky


Ve vašem nákupním košíku nejsou zatím žádné produkty.

William III a jeho ražení mincí


Protože otec Vilém III Byl rád v Bruselu, William III se narodil v Bruselu v roce 1817. Na francouzsky mluvícím dvoře, kde vyrůstal William III., se jmenoval hlavně Guillaume. Celé jméno Guillaume bylo Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk. Alexander a Paul on je pojmenovaný po byli jeho strýc Alexander já Ruska a jeho děda Paul já Ruska příslušně; oba carové Rusové. Zbytek jmen byl populární v rodech Orange a Nassau po celá staletí.

Jako opravdová velkolepost by se soukromě vzdělával; Guillaume byl vyučován třináct hodin denně, šest dní v týdnu. Zprávy naznačují, že Guillaumeovi učitelé a guvernéři ho považovali za docela inteligentního, ale často se choval špatně a také docela arogantního.

Guillaume vyrůstal hlavně v jižním Nizozemsku a co nejvíce na venkově ve velkých palácích. Během své vlastní vlády už Guillaume nebude žít na jihu ani se nestane králem Bruselu. V době, kdy se měl Guillaume stát králem, bylo jeho rodné město již hlavním městem jiné země: Belgie. Skutečnost, že později nebude panovníkem, jako byl jeho dědeček, měla všechno společného s ústavním dodatkem, na kterém jeho otec tak tvrdě pracoval. Thorbeckeova nová ústava zajistila, že se William III stane „pouze“ konstitučním monarchou. Navzdory ztrátě části jižního Nizozemska ve prospěch nové Belgie by William III zůstal velkovévodou Lucemburského.

Tento moderní královský majestát nebyl preferován Vilémem III. Ale možná to Willem II úmyslně prosadil svému synovi těsně předtím, než se měl William III stát králem. William III měl docela nemnoho pozoruhodných věcí; toto by mu později dalo přezdívku ‚Král Gorila‘. Přesto by byl Willem III také milován a dostal oficiální i neoficiální čestné tituly.

Tam, kde může být velmi výjimečně vyznamenán „velkokříž v Řádu holandského lva“ prostému lidu, byl jím Guillaume odměněn svým dědečkem, protože mu prostě bylo deset let. Guillaume byl také povýšen na plukovníka-tituláře pěchoty ke svým desátým narozeninám. Tohle bylo jen dekorativní. Když v roce 1831 vypukla válka, tehdy třináctiletý Guillaume nehrál žádnou roli v desetidenním tažení proti vzpurnému Jihu.

Přesto by se zajímal hlavně o ‚vojnu‘. Když Guillaume tradičně šel studovat do Leidenu, jeden z jeho profesorů napsal v dopise, že princ se více zajímal o „granátské klobouky než o jakoukoli knihu“. Musel mít také potřebný zájem o střelné zbraně, kterými nikdy nestřílel na Belgičany, ale na zvířata; Guillaume byl celý život fanatický lovec. Po studiích správního práva, mimo jiné, Guillaume vstoupil do Státní rady. Důležitý poradní orgán krále; v té době ještě jeho dědeček Willem I.

Aby Guillaume pokračoval v dynastii, musel se oženit a zplodit děti. Guillaume cestoval po celé Evropě, aby navštívil rodinné a jiné královské domy. Nakonec se 18. června 1839 oženil se svou sestřenicí Sophií van Wurtembergovou; přes své matky měli na ruské straně stejného dědečka Pavla. Když bylo Guillaumeovi šest, poprvé potkal Sophie. Bylo jí tehdy pět. Sophie si ve svém deníku napsala, že nikdy nebyla do Guillauma zamilovaná a navzdory své zamilovanosti do někoho jiného se stále rozhodla uvázat uzel s princem z Orange. Bylo by to obtížné manželství s následnou právní rozlukou. Manželství mezi těmi dvěma nebylo sterilní; z manželství se narodili tři synové. Nejstarší syn se podle zvyku jmenoval Willem a dostal přezdívku ‚Wiwill‘, aby se odlišil od ostatních Willemů.

Budoucí král měl velké potíže stát se králem s omezenou mocí. William III nechtěl přijmout novou ústavu; například napsal své sestře, že se chce „neodvolatelně a navždy“ vzdát trůnu a že jej pak připadne jeho nejstaršímu synovi. Nakonec se Wiwill nikdy nestane králem a nepřežije svého otce. Ve skutečnosti; tento syn by se rozešel se svým zhýralým otcem a vybral si civilní život v Paříži. Wiwill byl ve své době považován za silnou podobiznu svého otce, protože by byl stejně nevhodný.

Když Sophie v roce 1877 zemřela, Willem III. se mohl znovu oženit. Nejprve se chtěl oženit s operní pěvkyní z Paříže. Už jí dal domov a titul v Nizozemsku, ale kabinet to nepovažoval za dobrý plán. To by byl jeden z mnoha konfliktů mezi králem a kabinetem. Král byl přesvědčen, že se ožení se skutečnou královskou dámou, a vydal se na cestu Evropou. Po několika odmítnutích dorazil do německého Bad Arolsenu, kde si chtěl nejprve vzít starší sestru, ale nakonec si vybral Emmu. Emmě bylo 19 let, když se seznámili. Když se o šest měsíců později 7. ledna 1879 vzali, bylo jí 20 let, a tedy o 41 let mladší než 61letý Willem III. Z tohoto manželství bylo Wilhelmina narodil.

Je pozoruhodné, že William III, navzdory tomu, co napsal své sestře, se stále stal králem. William III nechtěl nic víc, žádné vojenské tituly, nic. Svou rezignaci jako generálporučík podal svému otci; Willem II prostě toto propuštění nepřijal. William II se ve svém životě snažil povzbudit svého syna, aby nakonec převzal královský majestát, protože to považoval za božskou povinnost.


ražení mincí:

Navzdory tomu, že ještě existovaly mince Willema II z roku 1849, byly v témže roce raženy mince s portrétem Viléma III. Jeho portrét byl patrný z hodnoty mince 5 cent až do ceny zlata 20 guldenů včetně, známé také jako negotiepenning. Ne všechny mince na líci však byly raženy portrétem Willema 3. Například lícní strana 2,5 cent s korunovaným lvem zasaženým mečem a svazkem šípů.

Tento poloviční stuiver byl udeřen poprvé za vlády Viléma III. The půl centu en 1 cent byly mezi rokem udeřeny korunovaným W. V roce 1878 se změnil i design půlcentu na korunovaného lva se svazkem meče a šípů a na zadní straně se dvěma oranžovými ratolestmi svázanými k sobě. Celkem existuje 32 druhů mincí z Willema III, kromě variant, které byly také raženy. Například změny roku, zkušební kusy nebo mince, kde bylo jméno designéra vyraženo s tečkou nebo bez ní. Poslední varianta se proto pro sběratele stala extra výzvou, aby je všechny našli do své sbírky.
Kliknutím sem zobrazíte naši řadu mincí Willem III

 

 

O designérovi IP Schouberg F :

Schouberg, Johannis Petrus byl holandský rytec a medailér. Ve věku 15 let začal pracovat pro svého otce Johannese Schouberga, který byl více než 45 let prvním rytcem „Rijks Seal v Haagu“ a od kterého získal školení. V roce 1819 se stal pomocným vysekávačem v Rijks Munt, v roce 1826 vystřídal Van de Goora (PW) jako druhý vysekávací stroj a v roce 1845 byl povýšen na prvního vysekače. V důchodu 1. dubna 1852.

Vyřezal známky pro 2½ a 1 guldenů 1840 XNUMX z Willema I, jedna a půl obchodní medaile, 10, 5 a ½ guldenů, 25, 10 a 5 centů a vzor 10 centů 1843 s korunovaným gotickým W z Willema II, stejně jako 2½, 1 a ½ zlatých a 25, 10 a 5 centů od Viléma III.

Jako medailista vyrobil mnoho desítek medailí. Na mince a žetony umístil své jméno nebo iniciály podle latinské tradice jako: IPS nebo IP SCHOUBERG F. Někdy vynechával F (z fecit = udělal), někdy vynechával i iniciály.

Pokračování krále:

 

Z ústavy nemohl Guillaume královský majestát vůbec odmítnout; další dítě krále v Nizozemsku je okamžitě panovníkem. Proto v Nizozemsku nemáme „korunovaci“, ale „inauguraci“. Když William II zemřel, Guillaume byl v Anglii, a než se nový král dozvěděl tu zprávu, noviny v Nizozemsku již oznámily, že je novým králem. Na cestě lodí domů ministr vnitra neustále mluvil s novým králem, aby byl přece králem. Když král zakotvil v Hellevoetsluis, jeho žena na něj čekala a zeptala se, zda přijal. "Ano, co jiného bych měl dělat?" Guillaume by odpověděl francouzsky.

Podle odborníků by se Vilém III stal nejnevhodnějším králem, jakého v Nizozemsku známe. Je také zázrak, že nebyl sesazen Vilém III. O Willemovi III existuje řada „komických“ anekdot: Říká se, že nařídil zatknout a zastřelit starostu a chtěl v Schiedamu vzbouřit se, aby potlačil vysoké ceny chleba tím, že – pokud se to stane znovu – nechá město zastřelit. u námořnictva. Willem III také považoval za zábavné - když byl v noci opilý -, aby celá posádka Apeldoornu přišla na náměstí Paleis het Loo, aby zkontrolovala stráž.

Navzdory zvláštnostem Willema III. se stal mezi Nizozemci na čas během – jak by to mohlo být jinak – povodňové katastrofy nesmírně populární. Král navštívil postiženou oblast spolu se svou ženou, kde ho obyvatelstvo varovalo, aby nešel dále do oblasti. Král přesto trval na svém; "Podívej se na mě, myslíš, že nejsem dost silný?!" řekl by. Podle belgických novin byl nizozemský král v té době nejoblíbenějším králem v celé Evropě. To mu vyneslo přezdívku 'Vodní hrdina Loo'. Narážka na přezdívku jeho otce 'Lev z Waterloo'.

Další přezdívka byla méně hrdinská; 'Král Gorila'. Tuto přezdívku dal králi jeho soused z králova prázdninového domu u Ženevského jezera. Pronájem tohoto rekreačního domu by byl ze strany pronajímatele vypovězen pro královské nedůslednosti. Král měl exhibicionistické excesy; byl pravidelně viděn nahý na svém balkoně a na nábřeží. Král mohl být „obdivován“ mnoha čluny, které projížděly kolem, a sousedy kolem jeho odjezdu. Když byl vzat k soudu za indiskrétnost, dovolával se své královské imunity.

 

Protože žádný ze tří synů z prvního manželství Viléma III. krále nepřežil, Wilhelmina, dcera, kterou měl s Emmou, se v deseti letech stala královnou. Přestože se Vilém III. domníval, že patrimoniální majetek – dědičný pouze v mužské linii – jednoduše přejde na jeho dceru, nestalo se tak. To byl konec éry tří Viléma Nizozemského a konec společných hranic s Lucemburskem. Příští král by si neříkal Vilém IV., možná proto, že nechce být spojován se svým předkem, o kterém se v tomto článku mluví, ale podle jeho slov proto, že Willem čtyři stojí na louce vedle Berty osmatřicáté.

Blogy o mincích a bankovkách

Stříbrný gulden Juliana

Stříbrné guldeny Juliana jsou oblíbeným sběratelským artiklem a důležitou součástí holandské historie mincí. Juliánský gulden byl představen po nástupnictví na trůn v roce 1948, kdy na trůn nastoupila královna Juliana. V roce 1954 byl vydán první stříbrný gulden královny Juliany. V tomto blogu se dozvíte více o stříbrném guldenu. 

Přečtěte si více ...

100 guldenů výstřižek

V březnu 1974 případ příliš nepokročil. Panuje shoda v tom, že pro celou sérii existují samostatné návrhy guldenové noty by měl přijít, ale pouze design pro označení 100 zlatých bude v této fázi upřesněno. V prosinci 1974 byla dokončena první fáze celkového návrhu celé série. Nyní bude připravena jedna hodnota pro 1. tisk.  

Přečtěte si více ...

Bankovka 1000 guldenů Spinoza

The tisíc zlatých Spinoza je zvláštní kus peněžní historie z Nizozemska. Bankovka byla vydána v roce 1973 a byla nejvyšší bankovkou, která kdy byla v Nizozemsku vytištěna. Zvláštností této bankovky je nejen její hodnota, ale také portrét na přední straně bankovky: filozof Baruch Spinoza. V tomto blogu se blíže podíváme na tisíc guldenovou notu Spinozu a její kontext.

Přečtěte si více ...

KONTAKT

  • David Coin
  • Nederland
  • Youtube
  • Facebook

Plaťte bezpečně pomocí

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a získejte informace o nových sbírkách a nabídkách.



Pokračováním souhlasíte s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.